outsourcin menedzerski"Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, to nie ma sensu, żebyśmy to robili. Powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej" - twierdził Henry Ford.

Prowadzenie własne biznesu wymaga odwagi, wiedzy, doświadczenia, szerokich kompetencji a przede wszystkim przedsiębiorczości. Sukces danego przedsięwzięcia jest uzależniony od czynników zewnętrznych, warunków, w jakich prowadzona jest dana działalności oraz determinacji przedsiębiorcy w dążeniu do osiągnięcia zamierzonego celu. To właśnie z myślą o przedsiębiorcach wchodzących na rynek lub tych, którzy działają na rynku i chcą się dalej rozwijać przygotowaliśmy ofertę polegającą na outsourcingu usług menedżerskich.

Usługa jest tak skonstruowana, aby każdy mógł z niej skorzystać i osiągnąć wymierne korzyści. W ramach świadczonych usług zapewniamy naszym klientom wsparcie menedżerskie w zakresie:

 • zarządzania firmą,
 • zarządzania działem finansowym,
 • zarządzania działem księgowym,
 • zarzadzania działem podatkowym,
 • zarządzania działem kadrowo-płacowym,
 • dostarczenie narzędzi umożliwiających efektywne zarządzanie czasem kadry zarządzającej i personelu,
 • analiza zaangażowania personelu i kompetencji poszczególnych pracowników,
 • przygotowanie programu rozwoju pracowników,
 • analiza zawartych umów i projektów nowych umów w zakresie ryzyka biznesowego,
 • analizę planowanych przedsięwzięć pod kątem ryzyka biznesowego,
 • konsultacji obecnych i nowych projektów,
 • weryfikacji budżetów sprzedażowych i kosztowych,
 • uczestnictwo w spotkaniach z partnerami biznesowymi,
 • prezentacja ofert dla partnerów biznesowych,
 • podsumowanie okresowych działań i osiągnięć z personelem i partnerami,
 • a także inne adekwatne do potrzeb danego biznesu.