kadry placeABACO Sp. z o.o. jest firmą outsourcingową świadczącą kompleksowe usługi w zakresie administracji kadr i płac. Dostarczamy sprawdzone rozwiązania z zakresu obsługi kadrowo-płacowej. Oferujemy najwyższy standard w ramach świadczonych przez nas usług optymalizując koszty związane z zatrudnianiem pracowników. Sporządzamy listy płac, prowadzimy akta osobowe pracowników, przygotowujemy umowy oraz inne dokumenty kadrowe. W ramach obsługi płacowej oferujemy pełny zakres czynności, w tym naliczanie płac, odpraw, odszkodowań, składek ZUS, podatku dochodowego. Dzięki naszemu skutecznemu rozwiązaniu zarządzania obsługą płacową jesteśmy w stanie zredukować koszty przy jednoczesnym całkowitym przejęciu odpowiedzialności za obsługę płacową począwszy od zgłaszania i wyrejestrowania pracowników w ZUS, rozliczania umów cywilno-prawnych, przygotowywania rocznych deklaracji do Urzędu Skarbowego czy też dostarczania danych i udzielania wyjaśnień w sprawach objętych świadczoną usługą w toku kontroli ZUS-u i Urzędu Skarbowego.

Nasz doświadczony personel przejmie od Państwa obowiązki, jakie z mocy prawa nałożone są na Pracodawców. Tym samym wszelkie czynności związane z prowadzeniem spraw kadrowych i płacowych zostaną wykonane przez naszych specjalistów.

W ramach obsługi kadrowej oferujemy państwu:

 • zakładanie i kompleksowe prowadzenie akt osobowych,
 • dokonywanie zmian w rejestracji ZUS dotyczących danych personalnych pracowników i pracodawców,
 • doradztwo z zakresu prawa pracy, podatkowego i ubezpieczeń,
 • dostarczanie odpowiednich danych i udzielanie wyjaśnień stosownym organom i instytucjom,
 • informowanie o zmianach przepisów prawa pracy,
 • pomoc podczas inspekcji i kontroli urzędów, organów i instytucji państwowych,
 • przechowywanie dokumentacji i danych kadrowych w miejscach zapewniających pełną poufność oraz zgodność z wymogami prawa,
 • przygotowywanie i archiwizowanie dokumentów osób współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych (umów zleceń i umów o dzieło),
 • przygotowywanie i przesyłanie sprawozdań statystycznych,
 • rozliczanie godzin nadliczbowych i nocnych oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • sporządzanie raportów i zestawień kadrowych,
 • ustalanie uprawnień, ewidencjonowanie i rozliczanie wykorzystanych urlopów wypoczynkowych oraz innych absencji i przerw w wykonywaniu pracy (urlopy okolicznościowe, bezpłatne, wychowawcze, macierzyńskie, zwolnienia lekarskie i inne),

W ramach obsługi płacowej oferujemy państwu:

 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami prawa, regulaminami pracy i wynagradzania oraz z uwzględnieniem danych zmiennych,
 • informowanie o zmianach w przepisach,
 • opracowywanie i implementacja regulaminów pracy, wynagradzania, ZFŚS, korzystania z telefonów lub samochodów służbowych itp.,
 • przechowywanie dokumentacji i danych płacowych w miejscach zapewniających pełną poufność i zgodność z wymogami prawa,
 • przygotowywanie sprawozdań i raportów GUS,
 • reprezentacja przed urzędami, organami i instytucjami,
 • sporządzanie i rozliczanie umów o pracę, dzieło, zlecenie, kontraktów menedżerskich, wynagrodzeń dla członków zarządu i rad nadzorczych zarówno rezydentów, jak i nie rezydentów,
 • sporządzanie i przesyłanie dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych i korygujących ZUS,
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji oraz informacji podatkowych oraz przesyłanie do urzędów i podatników,
 • współpraca z inspektorami, kontrolerami, audytorami i analitykami finansowymi,