doradztwo prawneObszarem naszej działalności jest szeroko pojęte prawo gospodarcze i prawo spółek.
Świadczymy kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa gospodarczego dla podmiotów gospodarczych działających na terenie Polski.
Celem naszego działania jest to, by Klienci postrzegali nas, jako profesjonalnego partnera, z gwarancją jakości usług.

Proponujemy Państwu:

  1. doradztwo w zakresie prawa spółek oraz doradztwo korporacyjne,
  2. doradztwo w zakresie prawa podatkowego i finansowego,
  3. doradztwo w zakresie prawa zamówień publicznych.

Prawo spółek i doradztwo korporacyjne
Prawo spółek oraz doradztwo korporacyjne obejmuje: - zakładanie i obsługę spółek prawa handlowego na terytorium Polski - zakładanie oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych na terytorium Polski - restrukturyzację i przekształcenia spółek prawa handlowego - doradztwo związane z procesem likwidacji i upadłości przedsiębiorstw,

Prawo podatkowe i finansowe
Usługa obejmuje szeroko rozumiane bieżące doradztwo podatkowe. W tym zakresie oferujemy Państwu: - sporządzanie opinii w przedmiocie systemu podatkowego obowiązującego w Polsce, z uwzględnieniem umów międzynarodowych - doradztwo w zakresie oceny ryzyka skutków podatkowych poszczególnych przedsięwzięć realizowanych przez Klientów - analizę bogatego orzecznictwa organów podatkowych oraz sądów administracyjnych - sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji dotyczących zastosowania przepisów podatkowych w indywidualnych sprawach - doradztwo w postępowaniach prowadzonych przed organami podatkowymi.

Prawo zamówień publicznych
W zakresie prawa zamówień publicznych oferujemy Klientom świadczenie usług obejmujących: - doradztwo oraz pomoc w przygotowywaniu ofert składanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego - doradztwo w przygotowywaniu kompleksowych procedur związanych z udzieleniem zamówienia publicznego - sporządzanie opinii dotyczących stosowania przepisów o zamówieniach publicznych