Analizy finansowe

Na indywidualne zamówienie naszych Klientów przygotowujemy analizy finansowe firm. Mają one zastosowanie zarówno w analizie porównawczej wybranego podmiotu z jego konkurencją oraz w okresowych podsumowaniach działalności, jak również w uwiarygodnianiu swojej pozycji przed kontrahentami. Profesjonalnie przygotowana analiza finansowa, to najlepszy sposób na pozyskanie inwestora lub uzyskanie kredytu z instytucji finansowej.

Nasi specjaliści przygotują na Państwa potrzeby profesjonalną analizę finansową, która w prosty i przejrzysty sposób dostarczy informacji ekonomicznych o planowanych efektach inwestycji oraz nakładach, jakie muszą zostać poniesione. Ukazując ryzyko prowadzenia działalności przedstawimy sposób na zabezpieczenie się przed nim, poprzez stosowanie różnego rodzaju procedur zapobiegających powstaniu ryzyka w działalności. Zakres czasowy badanej inwestycji zawarty w naszych analizach obejmuje bieżącą sytuację przedsiębiorstwa jak i zarówno przyszłe perspektywy dalszego rozwoju, pokazując wyniki finansowe na każdym etapie inwestycji. Nasze analizy w sposób obiektywny pokazują finansowe aspekty działalności, zarówno osobom dysponującym obszerną wiedzą z zakresu finansów jak i dla nie finansistów.

Oferujemy naszą wiedzę i doświadczenie w obszarze:

  • analiz i opinii ekonomiczno - finansowych
  • analiz możliwości pozyskania kapitału
  • analiz sprawozdań finansowych
  • oceny kontrahentów

Wszystkie analizy dokonywane są na podstawie przekazanych nam sprawozdań w postaci bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa. Wszystkie dane finansowe przekazywane do analizy ABACO są zgodnie z zawieraną umową poufne. Oznacza to, iż zarówno same dane, jak również wyniki analiz są tajne i nie zostaną nigdy upublicznione, ani przekazane osobom trzecim.