o nasABACO Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność 10 marca 2006 uzyskując wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym po numerem KRS0000252570, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie. Od początku swojej działalności świadczy kompleksowe usługi na rzecz krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych działających na rynku polskim profesjonalnie, z zachowaniem należytej staranności.

Celem działalności Spółki jest pomoc w osiągnięciu sukcesu przez klientów na rzecz, których świadczone są usługi. Dlatego też przedmiotem działalności Spółki jest między innymi doradztwo gospodarcze, prowadzenie spraw księgowych i podatkowych, wykonywanie analiz finansowych, prowadzenie spraw kadrowych i płacowych jak również doradztwo w zakresie prawa gospodarczego. Spółka świadczy również usługi z zakresu outsorcingu menedżerskiego. Działania Spółki nakierowane są na zapewnienie klientom maksymalnego komfortu prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez przejęcie obowiązków w obszarze zleconych jej prac. Obsługujemy firmy o różnych profilach działalności. Wśród naszych klientów znajdują się przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe.

Stale aktualizowana wiedza sprawia, że nasi klienci mogą koncentrować swe wysiłki przede wszystkim na prowadzonej działalności. Pomagamy w sprawach formalnych i urzędowych, reprezentujemy naszych Klientów przed różnego typu instytucjami. Naszymi klientami są firmy, niezależnie od wielkości lub formy prawnej. Obsługujemy jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki komandytowe, spółki jawne, spółki partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, fundacje, przedstawicielstwa i oddziały firm zagranicznych. Większość naszych klientów jest z Warszawy, choć są również z innych regionów Polski. Całość usług świadczonych przez naszą Spółkę jest ubezpieczona w WARTA S.A. na kwotę 100.000EUR.